ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนและโรงเรียนรางวัลพระราชทานปี2561


โดย ผู้ดูแลระบบ

เทศบาลนครเชียงรายร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนและโรงเรียนรางวัลพระราชทานปี2561

 

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวและร่วมแสดงความยินดีว่า เทศบาลนครเชียงราย ประสบความสำเร็จอีกหนึ่งผลงานในเรื่องสถานศึกษาหลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศ รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยรางวัลพระราชทาน นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คือ “นางสาวกชพร หลวงจันทร์” จากโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย และโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น สังกัดเทศบาลนครเชียงราย

#รางวัลพระราชทาน
#โรงเรียนเทศบาล6นครเชียงราย
#โรงเรียนเทศบาล7ฝั่งหมิ่น
#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษากีฬาและศิลปะ

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม