ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายห่วงใยใส่ใจซักซ้อมอุบัติภัยแผ่นดินไหวและไฟไหม้ในสถานศึกษา


โดย ผู้ดูแลระบบ

เทศบาลนครเชียงรายห่วงใยใส่ใจซักซ้อมอุบัติภัยแผ่นดินไหวและไฟไหม้ในสถานศึกษา

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงราย นำวิทยากรบรรยายแนวทางการป้องกัน หลักการอพยพ ซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟ และ แผ่นดินไหว ในสถานศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมจากภัยต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยนางอนุรักษ์ บุตรสาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า มอบหมายให้นางกัญศรี มณีรอด รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในการฝึกอบรมครั้งนี้

#199งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงราย
#โรงเรียนเทศบาล5เด่นห้า
#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุด

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม