ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล5เด่นห้าเข้ารับรางวัลรางวัล Teacher Award


โดย ผู้ดูแลระบบ

ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล5เด่นห้าเข้ารับรางวัลรางวัล Teacher Award

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมแสดงความยินดีกับนางอนุรักษ์ บุตรสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้าและนางสุดารัตน์ วงศ์ยศ คุณครูโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เทศบาลนครเชียงรายเข้ารับมอบรางวัล Teacher Award ในงาน International Conference on Nation-Building 2019 จาก สถาบันการสร้างชาติ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

โดยรางวัลนี้มอบเพื่อยกย่องเกียรติคุณแก่บุคคล และองค์กรที่เป็นต้นแบบที่ดีในการส่งเสริม และ สนับสนุนบุคลากรให้มีคุณภาพ มีอัตลักษณ์ และมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์เพื่อส่งผลต่อประเทศชาติให้เกิดความเจริญงอกงามอย่างยั่งยืน

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม