ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

“ฮักบ้านเฮา”ปี๋ตี๋ ๑๖ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว


โดย ผู้ดูแลระบบ

“ฮักบ้านเฮา”ปี๋ตี๋ ๑๖ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงรายร่วมเปิดบ้านโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว “ฮักบ้านเฮา”ปี๋ตี๋ 16 โดยมีนางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว และคณะครู ผู้ปกครอง โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัวเปิดบ้านต้อนรับ พร้อมแสดงนิทรรศการ ผลงานของน้องๆนักเรียน รวมไปถึงกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย ในบรรยากาศที่อบอุ่น

#ฮักบ้านเฮาปี๋ตี๋๑๖
#โรงเรียนเทศบาล2หนองบัว
#พลังเชียงรายเพื่อคนเชียงราย
#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษากีฬาและศิลปะ

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม