ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวงและร่วมถวายพวงมาลาสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


โดย กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวงและร่วมถวายพวงมาลาสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงาน เทศบาลนครเชียงรายร่วมพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวงและร่วมถวายพวงมาลาสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2562 ณ ไร่แม่ฟ้าหลวง ซึ่งวันที่ 18 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม