ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและช่วยเหลือคนพิการ ในเขตเทศบาลนครเชียงราย


โดย กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลนครเชียงราย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและช่วยเหลือคนพิการ ในเขตเทศบาลนครเชียงราย

 

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เทศบาลนครเชียงราย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและช่วยเหลือคนพิการ ในเขตเทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการให้ดีขึ้น และให้ผู้พิการมีความรู้ ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ของตนตรมกฎหมาย เห็นคุณค่าในตนเองสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุข และเป็นการสร้างเครือข่ายผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการเทศบาลนครเชียงรายให้มีความเข้มแข็ง ณ ห้องประชุมอาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จกระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดเชียงราย


แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม