ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครเชียงราย


โดย กองวิชาการและแผนงาน

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครเชียงราย

 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครเชียงราย กิจกรรมเทศบาลนครเชียงราย ใส่ใจผู้สูงอายุ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 โดยการอบรมครั้งนี้เป็นการให้ความรู้ในเรื่องของการปฏิบัติตนเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพอนามัยและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง  ณ อาคารกองการแพทย์ เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย


แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม