ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พบปะนักเรียนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562


โดย กองวิชาการและแผนงาน

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พบปะนักเรียนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562

 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย พบปะพูดคุยคณะสภานักเรียน และร่วมพบปะนักเรียนหน้าเสาธงพร้อมกล่าวต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันเปิดภาคเรียนปีการศึกษาที่ 1/2562 พร้อมกันนี้ก็ได้ให้โอวาท  แก่นักเรียนทุกคนในการปฏิบัติตนเพื่อให้เป็นนักเรียนที่ดี มีความรับผิดชอบ มีความมุ่งมั่น มานะในการเรียนในระดับที่สูงขึ้น และขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนยิ่งๆขึ้นไป ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จังหวัดเชียงราย


แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม