ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย จัดอบรมสัมมนาโขนจิ๋วสัญจรจังหวัดเชียงราย


โดย กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลนครเชียงราย จัดอบรมสัมมนาโขนจิ๋วสัญจรจังหวัดเชียงราย

 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายภูวิศ  วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาโขนจิ๋วสัญจรจังหวัดเชียงราย โดยศูนย์ศึกษาภูมิปัญญาไทยในรามเกียรติ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ( ฝ่ายประธม ) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับรู้ในเรื่องราวของศิลปวัฒนธรรมไทยที่เป็นสมบัติทางภูมิปัญญาไทย และสืบสานและรักษามาตรฐานตามจารีตของการแสดงดนตรี นาฏศิลป์โขน ณ โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ จังหวัดเชียงราย


แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม