ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมส่งตัวนักกีฬาร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 "บุรีรัมย์เกมส์"


โดย กองวิชาการและแผนงาน

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมส่งตัวนักกีฬาร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35

 

วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:00 น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย และคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงรายได้เข้าร่วมในพิธี ส่งตัวนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมทีม และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 "บุรีรัมย์เกมส์"โดยมี ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี กล่าวให้โอวาท และนำสักการะบูชาขอพรจากองค์พ่อขุนเม็งรายมหาราช เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับนักกีฬา จากนั้น พระรัตนมุนี (ปุณณมี วิสารโท ,ผศ.ดร.) เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ได้ประพรมน้ำมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักกีฬา


แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม