ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4


โดย กองวิชาการและแผนงาน

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4

 

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 "ค่ายเสริมสร้างพลัง ท.6" ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนเกิดความสามัคคี กล้าแสดงออก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนในการศึกษาหาความรู้ การอยู่ร่วมกันในสังคมและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขตลอดจนปลูกฝังความรักความภาคภูมิใจในสถาบัน ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย


แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม