ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมพิธีสรงน้ำอนุสาวรีย์พญามังรายมหาราช


โดย กองวิชาการและแผนงาน

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมพิธีสรงน้ำอนุสาวรีย์พญามังรายมหาราช

 

วันที่ 21 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีสรงน้ำอนุสาวรีย์พญามังรายมหาราช และถวายเครื่องสักการะ แด่องค์พญามังรายมหาราช บริเวณห้าแยกพญามังรายมหาราช พร้อมนำพนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรจาก นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายยกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ที่จัดขึ้นในวันสำคัญมาอย่างต่อเนื่องเป็นประเพณีล้านนาจังหวัดเชียงราย ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย


แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม