ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย มอบหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง


โดย กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลนครเชียงราย มอบหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง

 

วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย มอบหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น ให้ตัวแทนผู้นำชุมชนรับมอบไปแจกจ่ายให้ประชาชนในชุมชนแต่ละชุมชน เพื่อใช้สวมป้องกันภัยฝุ่น PM2.5 พร้อมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ รับมือกับสถานการณ์ฝุ่นละอองที่สูงเกินมาตรฐานอย่างมากในปัจจุบัน ณ มหาวิทยาลัยวัยที่สาม เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย


แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม