ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

วัดพระแก้ว ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงรายจัดการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562


โดย กองวิชาการและแผนงาน

วัดพระแก้ว ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงรายจัดการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562

 

วันที่ 1 เมษายน 2562  เวลา 07.09 น. วัดพระแก้ว ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงรายจัดการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายมอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ประชาชน ร่วมขริบผมและถวายผ้าไตร  ให้เด็กที่จะเข้าบรรพชาเป็นสามเณรจำนวน 79 รูป  เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาส เรียนรู้ และได้ศึกษาพระธรรมวินัย ประพฤติปฏิบัติธรรม ให้มีพุทธิปัญญา  ณ วัดพระแก้ว จ.เชียงราย

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม