ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย รับรางวัลเชิดชูเกียรติศูนย์ อปพร.ดีเด่น และ อปพร.ดีเด่น ประจำปี 2562


โดย กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลนครเชียงราย รับรางวัลเชิดชูเกียรติศูนย์ อปพร.ดีเด่น และ อปพร.ดีเด่น ประจำปี 2562

 

วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมพิธีรับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติศูนย์ อปพร.ดีเด่น และ อปพร.ดีเด่น ประจำปี 2562 โดยรับมอบจากนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อให้สาธารณชนได้เห็นถึงบทบาทและความสำคัญของอปท.ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเพื่อให้ได้ตระหนักถึงความเสียสละความรักความสามัคคีและความรับผิดชอบต่อสังคม ณ ห้องประชุมจอมกิติ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย


แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม