ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย ระงับเหตุเพลิงไหม้ร้านจำหน่ายเครื่องครัวเรือน


โดย กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลนครเชียงราย ระงับเหตุเพลิงไหม้ร้านจำหน่ายเครื่องครัวเรือน

 

วันที่ 27 มีนาคม 2562 น.เวลา 14.47 น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย เข้าอำนวยการเพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้ร้านจำหน่ายเครื่องครัวเรือน โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครเชียงรายนำเครื่องมือและอุปกรณ์ พร้อมขอสนันสนุนเจ้าหน้าที่และรถดับเพลิงจากหน่วยงานใกล้เคียง จำนวน 20 คัน เข้าทำการระงับเหตุเพลิงไหม้ที่ เต็มไปด้วยความลำบาก ต้องอาศัยและการซักซ้อมที่มีการบูรณาการร่วมกันจากหลายฝ่ายจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้


แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม