ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับวัดมิ่งเมือง จัดพิธีตักบาตรเป็งปุ๊ด


โดย กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับวัดมิ่งเมือง จัดพิธีตักบาตรเป็งปุ๊ด

 

วันที่ 20 มีนาคม 2562  เวลา 00.01 น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย  อัญเชิญพระอุปคุต ให้ประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรเที่ยงคืน เนื่องวันขึ้น 15 ค่ำที่ตรงกับวันพุธโดยไม่เจาะจงว่าต้องอยู่ในเดือนใดพระภิกษุสามเณรในเมืองทุกรูปจะออกบิณฑบาตในตอนเที่ยงคืน เพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ให้คงอยู่สืบไป ณ วัดมิ่งเมือง จ.เชียงราย

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม