ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีอัญเชิญพระอุปคุต ขึ้นจากลำน้ำกก


โดย กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีอัญเชิญพระอุปคุต ขึ้นจากลำน้ำกก

 

วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายภูวิศ  วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลเทศบาลนครเชียงราย พนักงานเทศบาล ประชาชน นักเรียน ร่วมพิธีอัญเชิญพระอุปคุต ขึ้นจากลำน้ำกก และอัญเชิญรอบเมืองเชียงรายให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญพระอุปคุต เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว ณ บริเวณลำน้ำกกเชิงสะพานแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย


แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม