ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


โดย กองวิชาการและแผนงาน

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

วันที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 16.00 น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่กองการแพทย์ เข้าพบ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อพูดคุยความร่วมมือทางด้านการศึกษาและการแพทย์ คลินิกแพทย์ทางเลือก เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานในการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ของนักเรียนในสังกัดเทศบาล พร้อมยกระดับการรักษาพยาบาลให้แก่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายด้วยการแพทย์แผนไทย และแพทย์แผนจีน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย


แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม