ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการ "น้ำกกเกมส์"


โดย กองวิชาการและแผนงาน

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการ

 

วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 18.00 น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเทศบาลนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 "น้ำกกเกมส์" โดยจังหวัดเชียงรายในฐานะเจ้าภาพ ได้จัดการแสดง “ผืนผ้าใบแห่งชีวิต” สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าชมพิธีปิดเป็นอย่างยิ่ง และจังหวัดเชียงรายได้ 24 เหรียญทอง อยู่อันดับที่ 4 พร้อมกันนี้จังหวัดเชียงรายได้ส่งมอบธงการแข่งขันให้กับจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ในปี 2563 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย


แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม