ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมเปิดอาคารเอนกประสงค์ชุมชนร่องปลาค้าว


โดย กองวิชาการและแผนงาน

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมเปิดอาคารเอนกประสงค์ชุมชนร่องปลาค้าว

 

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานอาคารเอนกประสงค์ ชุมชนร่องปลาค้าว โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย พี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมเปิดป้ายอาคารเอนกประสงค์ เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมของชุมชน และของส่วนราชการต่าง ๆ ณ ชุมชนร่องปลาค้าว จังหวัดเชียงราย


แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม