ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย เปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น นครเชียงราย


โดย กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลนครเชียงราย เปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น นครเชียงราย

 

วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 17.00 น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น นครเชียงราย (ดอกไม้และสีสันแห่งชาติพันธุ์ นครเชียงราย ) เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ณ ลานดอกไม้ สวนตุงและโคมฯ จังหวัดเชียงราย


แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม