ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมพิธีกราบสักการะพระแก้วเก้าโพธิญาณ


โดย กองวิชาการและแผนงาน

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมพิธีกราบสักการะพระแก้วเก้าโพธิญาณ

 

วันที่ 6 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นำคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาล ประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีกราบสักการะพระแก้วเก้าโพธิญาณ หน้าตัก 32 นิ้ว ซึ่งทำจากหินหยกแคนนาดา พร้อมถวายพวงมาลัยดอกไม้ ซึ่งจะได้นำไปประดิษฐานเป็นพระประธาน หอพระแก้วเก้า วัดแสงแก้วโพธิญาณ ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม