ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมนับถอยหลังส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562


โดย กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมนับถอยหลังส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562

 

วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เทศบาลนครเชียงรายจัดกิจกรรมในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 โดยมีว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พลตรี สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงรายคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ประชาชน ร่วมพิธีนับถอยหลังส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และร่วมเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่  ณ หอนาฬิกา ถนนบรพปราการ จังหวัดเชียงรายยปีเก่าต้อนงราย นายปรีชา  พัวนุกูลนนท์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ประชาชน ร่วมพิธีนับถอย


แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม