ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย รณรงค์แบบ Big Cleaning Day จังหวัดเชียงราย เพื่อต้อนรับฤดูการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย


โดย กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลนครเชียงราย รณรงค์แบบ Big Cleaning Day จังหวัดเชียงราย เพื่อต้อนรับฤดูการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย

 

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย  พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลนครเชียงราย ร่วมรณรงค์แบบ Big Cleaning Day จังหวัดเชียงราย เพื่อต้อนรับฤดูการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย และร่วมรณรงค์สร้างวินัยให้กับคนในจังหวัดเชียงรายในการรักษาความสะอาด ทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกทางและการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางเป็นการลดขยะ เพิ่มการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ ณ อนุสาวรีย์พญาเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย


แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม