ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเข้าวัดฟังธรรมวัดฮ่องลี่


โดย กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเข้าวัดฟังธรรมวัดฮ่องลี่

 

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายทนง ดอนชัย รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล พนักงานเทศบาล คณะครู นักเรียนโรงเรียนเทศบา ๕ ร่วมปฏิบัติธรรม และตักบาตรข้าวสารอาหาร เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน โดยใช้ศาสนาตามความเชื่อของแต่ละศาสนา พร้อมสร้างกุศลและความเป็นศิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัว ณ วัดฮ่องลี่ (วัดใหม่หน้าค่าย) อ.เมือง จ.เชียงราย


แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม