ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย รับรางวัล “ตลาดสดติดดาว” ตามโครงการส่งเสริมตลาดสดติดดาวเพื่อรองรับการค้ายุคใหม่ ประจำปี 2561


โดย กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลนครเชียงราย รับรางวัล “ตลาดสดติดดาว” ตามโครงการส่งเสริมตลาดสดติดดาวเพื่อรองรับการค้ายุคใหม่ ประจำปี 2561

 

วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย  เดินทางไปรับรางวัล “ตลาดสดติดดาว” ตามโครงการส่งเสริมตลาดสดติดดาวเพื่อรองรับการค้ายุคใหม่ ประจำปี 2561 จัดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้พิจารณาให้ตลาดสดเทศบาล 1 และ2ภายใต้การบริหารจัดการของเทศบาลนครเชียงราย ว่าเป็นตลาดสดที่ได้ มาตรฐาน ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับในสิ่งดีๆ สินค้ามีคุณภาพ ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใส่ใจคุณภาพ อีกทั้งยังเป็นแหล่งเศรษฐกิจชุมชน   สามารถสร้างความเชื่อมั่น ให้กับผู้บริโภค  สำหรับพิธีมอบรางวัลดังกล่าวได้จัดขึ้น    ห้องบูรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  กรุงเทพมหานคร


แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม