ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมกิจกรรมปอยหลวงมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย


โดย กองวิชาการและแผนงาน

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมกิจกรรมปอยหลวงมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย

 

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมงานแสดงผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย ที่สำเร็จการศึกษารุ่นที่ ประจำปี ๒๕๖๑ ใน หลักสูตรวิชา ได้แก่ .เทคโนโลยีและการสื่อสาร .ศาสนา .ศิลปวัฒนธรรม .สุขภาพ .การท่องเที่ยว .สิ่งแวดล้อม .สังคมและความสุข .เศรษฐกิจ พร้อมชมการแสดงผลงานและการแสดงของนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย


แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม