ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมการประชุมพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จาก 9 วัด 9 อำเภอในจังหวัดเชียงราย


โดย กองวิชาการและแผนงาน

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมการประชุมพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จาก 9 วัด 9 อำเภอในจังหวัดเชียงราย

 

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น.พระรัตนมุณี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ( รักษาการ ) รองเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมการประชุมพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จาก 9 วัด 9 อำเภอในจังหวัดเชียงราย พร้อมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ และการตักบาตรดอกไม้ เพื่อให้ประชาชน พุทธศาสนิกน คณะศรัทธาวัด ได้กราบสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นศิริมงคง ต่อตนเองและครอบครัว ณ วิทยาลัยสงฆ์ จังหวัดเชียงราย


แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม