ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานปล่อยขบวนกีฬาสีภายในดรงเรียนเทศบา 6 นครเชียงราย


โดย กองวิชาการและแผนงาน

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานปล่อยขบวนกีฬาสีภายในดรงเรียนเทศบา 6 นครเชียงราย

 


วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมปล่อยขบวนการแข่งขันกีฬาสีและเกมส์นันทนาการ ฟ้าขาว เกมส์ ประจำปี 2561 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เพื่อสืบสายสัมพันธ์สร้างความสามัคคี  ความรักในหมู่คณะ ห่างไกลยาเสพติด รู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน โดยเคลื่อนขบวนจากหน้าโรงเรียนเทศบาล 7 ไปยังสนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย


แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม