ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมให้การต้อนรับ Mr.Zhang Qiwen เลขาธิการโรงเรียนชาวจีนโพ้นทะเล พร้อมคณะ


โดย กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมให้การต้อนรับ Mr.Zhang Qiwen เลขาธิการโรงเรียนชาวจีนโพ้นทะเล พร้อมคณะ

 

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ร่วมให้การต้อนรับ Mr.Zhang Qiwen เลขาธิการโรงเรียนชาวจีนโพ้นทะเล พร้อมคณะที่ได้เดินทางเข้าเยี่ยมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่ทางเทศบาลนครเชียงรายมีต่อโรงเรียนชาวจีนโพ้นทะเลกว่างซีมาอย่างยาวนาน และได้เยี่ยมชมโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า จังหวัดเชียงราย


แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม