ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของเจ้าของสถานประกอบการเสริมสวย


โดย กองวิชาการและแผนงาน

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของเจ้าของสถานประกอบการเสริมสวย

 

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของเจ้าของสถานประกอบการเสริมสวย เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดต่อ เพื่อส่งเสริมให้ช่างเสริมสวย-แต่งผม มีความรู้ ตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว ผู้รับบริการ สามารถนำไปปฏิบัติได้ ลดความเสี่ยงการเกิดโรคติดต่อจากทางเดินหายใจและจากการสัมผัสการทำงาน และลดปัญหาการติดต่อเรื้อรังในระยะยาว และสามมารถประเมินความเจ็บป่วยโรคจากอาชีวอนามัยเบื้องต้นด้วยตนเอง ณ อาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลนครเชียงราย


แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม