ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย แถลงข่าวโครงการ Chiangrai the City of Art นครแห่งศิลปวัฒนธรรมและความผาสุข


โดย กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลนครเชียงราย แถลงข่าวโครงการ Chiangrai the City of Art  นครแห่งศิลปวัฒนธรรมและความผาสุข

 

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ศิลปินเชียงราย ร่วมแถลงข่าวโครงการ Chiangrai the City of Art  นครแห่งศิลปวัฒนธรรมและความผาสุข เป็นการใช้งานศิลปะเพื่อสร้างบริบทของการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย โดยเทศบาลนครเชียงรายร่วมกับกลุ่มศิลปินสมาคมขัวศิลปะ รังสรรค์งานศิลปะที่สะท้อนอัตลักษณ์ และบ่งบอกถึงเรื่องราววิถีชีวิตของชาวเชียงราย ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะบนกำแพงแทนผืนผ้าใบ Wall Art เป็นการนำเสนองานศิลปะให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชมงานศิลปะที่ทรงคุณค่าของชาวเชียงราย ณ บริเวณศูนย์บริการการท่องเที่ยวและขนส่งมวลชน จังหวัดเชียงราย


แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม