ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมส่งเสริมสนับสนุนกองทุนชุมชนเมือง


โดย กองวิชาการและแผนงาน

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมส่งเสริมสนับสนุนกองทุนชุมชนเมือง

 

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมส่งเสริมสนับสนุนกองทุนชุมชนเมือง ในเขตเทศบาลนครเชียงราย เพื่อให้ทราบนโยบายที่จะขับเคลื่อนส่งเสริมสนับสนุนกองทุนชุมชนเมืองทุกชุมชน ณ อาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ จังหวัดเชียงราย


แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม