ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่การบูรณาการ


โดย กองวิชาการและแผนงาน

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่การบูรณาการ

 

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่การบูรณาการการเรียนรู้ตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒ โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานเปิดการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน และแนวทางปฏิบัติด้านการจัดกระบวนการและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้มุ่งเปลี่ยนแปลงจากครูผู้สอนเป็นโค้ชการเรียนรู้ ณ โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย


แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม