ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายจัด กิจกรรมเข้าวัด เนื่องในเทสกาลเข้าพรรษา


โดย กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลนครเชียงรายจัด กิจกรรมเข้าวัด เนื่องในเทสกาลเข้าพรรษา

 

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล พนักงานเทศบาล คณะครู นักเรียนโรงเรียนเทศบา ๔ ร่วมปฏิบัติธรรม และตักบาตรข้าวสารอาหาร เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน โดยใช้ศาสนาตามความเชื่อของแต่ละศาสนา พร้อมสร้างกุศลและความเป็นศิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัว ณ ดอยพระบาตร อ.เมือง จ.เชียงราย


แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม