ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพ พระเดชพระคุณพระเทพสิทธินายก ( ชื่น ปญฺญาธรมหาเถระ ป.ธ.๖ ) อดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย


โดย กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพ พระเดชพระคุณพระเทพสิทธินายก ( ชื่น ปญฺญาธรมหาเถระ ป.ธ.๖ ) อดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย

 

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๐๐ น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เทศบาลนครเชียงราย นำคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลนครเชียงราย เป็นเจ้าภาพร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพ พระเดชพระคุณพระเทพสิทธินายก ( ชื่น ปญฺญาธรมหาเถระ ป.ธ.๖ ) อดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย อดีตเจ้าอาวาสพระสิงห์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราชินี วัดพระสิงห์( พระอารามหลวง) จังหวัดเชียงราย


แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม