ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย เปิดศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ โซนที่ ๓


โดย กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลนครเชียงราย เปิดศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ โซนที่ ๓

 

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ โซนที่ ๓ ตามโครงการการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุสู่นครแห่งความสุข โดยมีนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานหนุนเสริมการดำเนินงานผู้สูงอายุ และร่วมทำข้อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครเชียงราย กับ ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุโซนที่ ๓  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ณ ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ โซนที่ ๓ ชุมชนดอยสะเก็น จังหวัดเชียงราย


แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม