ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย ต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนอาชีวชั้นสูงจิ่งหง สังกัดเทศบาลนครเชียงรุ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะ


โดย กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลนครเชียงราย ต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนอาชีวชั้นสูงจิ่งหง สังกัดเทศบาลนครเชียงรุ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะ

 

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล คณะผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมให้การต้อนรับนายหยาง ซื่อ ไห่ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอาชีวชั้นสูงจิ่งหง สังกัดเทศบาลนครเชียงรุ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะที่จะได้ร่วมหารือในการบันทึกข้อตกลง ระหว่างโรงเรียนอาชีวชั้นสูงจิ่งหง กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย เพื่อจะได้ร่วมมือกันทางด้านการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม เสริมสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างประเทศให้แน่นแฟ้น โดยยึดหลักการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันในการที่จะพัฒนาการจัดการศึกษาชองทั้งสองฝ่ายสู่สากล ณ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า จังหวัดเชียงราย

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม