ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมเครือข่ายจิตอาสาเพื่อเด็กและเยาวชน ตามโครงการเครือข่ายจิตอาสาเพื่อเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๑


โดย กองวิชาการและแผนงาน

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมเครือข่ายจิตอาสาเพื่อเด็กและเยาวชน ตามโครงการเครือข่ายจิตอาสาเพื่อเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๑

 

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมเครือข่ายจิตอาสาเพื่อเด็กและเยาวชน ตามโครงการเครือข่ายจิตอาสาเพื่อเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๑ เป็นการอบรมจิตอาสาสู่ความเป็นเลิศในระดับมาตรฐานสากล ส่งเสริมเมืองเชียงรายให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีมาตรฐานการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา เพื่อให้ความช่วยเหลือที่ยึดประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชนในเชียงราย ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ จังหวัดเชียงราย


แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม