ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

นายวัยชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย


โดย กองวิชาการและแผนงาน

นายวัยชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ( โรงเรียนเทศบาล ๑ , ๖ )และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นและได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน เพื่อเกิดความภาคภูมิใจแก่นักเรียนและผู้ปกครอง พร้อมจะพัฒนาการศึกษาโรงเรียนแต่ละแห่งให้มีมาตรฐานระดับสากล

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม