ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมประชุมหารือโครงการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงดิน บริเวณถนนธนาลัยและถนนรัตนาเขต


โดย กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมประชุมหารือโครงการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงดิน บริเวณถนนธนาลัยและถนนรัตนาเขต

 

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายทนง ดอนชัย รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นตัวแทนในการเปิดประชุม พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ผู้แทนการไฟฟ้า จังหวัดเชียงราย ผู้แทนองค์การโทรศัพท์ จังหวัดเชียงราย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมประชุมหารือโครงการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงดิน บริเวณถนนธนาลัยและถนนรัตนาเขต เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงามของเมืองเชียงราย ณ อาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี จังหวัดเชียงราย

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม