ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน “กิจกรรมวิถีพุทธและภูมิปัญญาท้องถิ่น”


โดย กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน “กิจกรรมวิถีพุทธและภูมิปัญญาท้องถิ่น”

 

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย พนักงานเทศบาล และประชาชนชุมชนในเขตเทศบาล ร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน “กิจกรรมวิถีพุทธและภูมิปัญญาท้องถิ่น” เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนดอยสะเก็น ในด้านการจัดทำบายศรี ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุในชุมชนมาร่วมกันจัดทำบายศรี และนำมาใช้ในพิธีบวงสรวงพระธาตุและพิธีห่มผ้าพระธาตุดอยสะเก็น เป็นกิจกรรมประเพณีอันดีงามตามรอยวิถีพุทธศาสนาที่มีมาแต่โบราณ เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของชุมชนดอยสะเก็น พร้อมร่วมกันปลูกต้นไม้เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน จะได้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงราย ณ พระธาตุดอยสะเก็น ( คีรีชัยยามะ ) ชุมชนดอยสะเก็น จังหวัดเชียงราย


แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม