ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๑


โดย กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๑

 

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรม เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๑ มีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมปล่อยขบวนกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะและทำความสะอาดถนนในเขตเทศบาล และร่วมพิธีในการทำบุญเนื่องในวันเทศบาล ( ครบรอบ ๘๓ ปี ) พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่พนักงานดีเด่นในด้านต่างๆ  ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย


แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม