เทศบาลนครเชียงราย - เทศบาลนครเชียงรายจัดการประชุมพบปะหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ "สภากาแฟ"
 

ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๑


โดย กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๑

 

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรม เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๑ มีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมปล่อยขบวนกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะและทำความสะอาดถนนในเขตเทศบาล และร่วมพิธีในการทำบุญเนื่องในวันเทศบาล ( ครบรอบ ๘๓ ปี ) พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่พนักงานดีเด่นในด้านต่างๆ  ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย


แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม