ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์


โดย กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

 

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรจาก นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย  คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีตัวแทนพนักงานราชการ ลูกจ้างในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ผู้นำชุมชน ประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกันรดน้ำขอพร เพื่อเป็นการ แสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ และแสดงถึงความสามัคคีของข้าราชการ รวมถึงเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย  ณ อาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ จ.เชียงราย

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม