ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย จัดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จ.ศ.๑๓๘๐


โดย กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลนครเชียงราย จัดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จ.ศ.๑๓๘๐

 

 

        วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. เทศบาลนครเชียงราย จัดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จ.ศ. ๑๓๘๐ ( ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ) โดยมีนายวันชัย  จงสุทธานามณีนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พนักงานเทศบาล  ร่วมปล่อยขบวนแห่สงกรานต์ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น   ณ บริเวณสี่แยกประตูเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย


แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม