ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันอปพร.” ประจำปี ๒๕๖๑


โดย กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันอปพร.” ประจำปี ๒๕๖๑

 

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกิจกรรมเนื่องใน วันอปพร.ประจำปี ๒๕๖๑ รวมพลังสมาชิกอปพร.  ในเขตเทศบาลนครเชียงรายเดินสวนสนาม พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสมาชิกอปพร.ทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ ในทำนองเดียวกันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันพัฒนาและขับเคลื่อนให้การปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์อปพร. ของเทศบาลนครเชียงราย ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลา ณ โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ จังหวัดเชียงราย


แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม