ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย รับมอบคอมจากคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


โดย กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลนครเชียงราย รับมอบคอมจากคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมปรึกษาหารือแนวทางการจัดการศึกษา กับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสันต์ ตั้งวงษ์เจริญ รองคณบดี และคณะนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังทั้งนี้ทางสถาบันฯได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับเทศบาลนครเชียงราย จำนวน ๕ ชุด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีและหลักสูตรเตรียมวิศวะต่อไป ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม