ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย จัดพิธีมอบใบประกาศนักเรียนในสังกัดเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๑


โดย กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลนครเชียงราย จัดพิธีมอบใบประกาศนักเรียนในสังกัดเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๑

 

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมแสดงความยินดีและมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตร แด่บัณฑิตน้อยและนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ( ชั้นอนุบาล ๓ , ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓,ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ) ประจำปี ๒๕๖๐ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม