ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียราย ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมจีน


โดย กองวิชาการและแผนงาน

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียราย ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมจีน

 

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมจีน ระหว่างโรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า โดยนางอนุรักษ์ บุตรสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ กับ สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน การเรียนด้านภาษาจีน ของนักเรียน ณ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า


แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม